W Szkole Językowej School Up prowadzimy kursy specjalistyczne dla dzieci. Zajęcia odbywają się w przystosowanych dla młodego odbiorcy salach. Na lekcjach korzystamy z przygotowanej, bogatej bazy materiałów dydaktycznych i metodycznych, co ułatwia i uprzyjemnia naukę języka obcego. Proponowane kursy dopasowujemy do odpowiedniego etapu rozwoju dziecka.

Prowadzimy zajęcia w sposób aktywny, ciekawy i interesujący, dający jednocześnie efekty i satysfakcję ze zdobytej wiedzy. Wykorzystujemy technologie multimedialne (tablice interaktywne, sprzęt audio i video). Ważne jest dla nas aby dziecko ucząc się języka nie tylko poznawało słownictwo i struktury gramatyczne ale również nabywało umiejętności płynnego posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych. Uczestnik Szkoły Językowej School UP posiada własny uczniowski zestaw, który towarzyszy mu na każdych zajęciach. Ma to na celu usystematyzować oraz utrwalić zdobytą wiedzę. Na lekcjach skupiamy się na przełamywaniu barier językowych i inspirowaniu do samodzielnego poszukiwania kontaktu z językiem obcym nie tylko w szkole ale również poza nią.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą językową dla dzieci.

 

Kursy dla najmłodszych 

2-3 latki/ Zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut/ Koszt 150 zł

Zapraszamy na lekcje językowe dla najmłodszych. Oferujemy autorski program nauczania, dostosowany do wieku i potrzeb dzieci. Zachęcamy rodziców do uczestnictwa w zajęciach. Materiały dydaktyczne oraz metodyczne zapewnia szkoła.

Maksymalna liczba uczestników – 8 osób.


Kursy dla dzieci przedszkolnych

4/5 latki/ Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut/ Koszt 160 zł

Kurs językowy obejmuje naukę słownictwa oraz całościowych struktur komunikacyjnych. Program dostosowany jest do wieku i potrzeb dzieci przedszkolnych. Uczniowie nie korzystają z podręcznika ponieważ tworzą własne materiały dydaktyczne. Metody i formy pracy skupiają się wokół zabawy, poznawania oraz odkrywania języka przez młodego odbiorcę.

Maksymalna liczba uczestników – 8 osób.


Kursy dla uczniów Szkół Podstawowych

Grupy:

Klasa 1- 6/7 lat

Klasa 2 – 8 lat

Klasa3 – 9 lat

Zajęcia 2 razy w tygodniu po 60 minut/ Koszt 150 zł 

Na zajęciach stosowane są różne metody i formy nauczania. Uczniowie korzystają z tematycznych podręczników oraz ćwiczeń dostosowanych do wieku oraz możliwości poznawczych. Słownictwo wprowadzane jest oraz zapisywane na każdej lekcji do wyznaczonych zeszytów konwersacyjnych. Kurs obejmuje naukę czytania oraz pisania w języku obcym. Semestr kończy się prezentacją wiedzy na forum grupy przed rodzicami.

Maksymalna liczba uczestników – 8 osób.

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika wykorzystując mechanizm plików Cookies. Akceptacja lub brak zgodny na wykorzystywanie plików Cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Nie pokazuj więcej tego komunikatu